Websitedesign TRIAK

Oude domein omzetten naar nieuwe website

TRIAK
TRIAK is een adviesbureau voor studie en beroepskeuze. Zowel scholieren als studenten worden begeleid met als speciale doelgroep dyslectici. TRIAK werkt niet vanuit een standaard testbenadering, maar op basis van wat echt waardevol is voor de zoekende scholier/student. De missie van TRIAK is om samen een studie te vinden die aansluit bij de kwaliteiten en interesses van de scholier/student.

Opdracht
De vorige website van TRIAK was verouderd en lastig in het gebruik. TRIAK wilde haar handelsmerk, de smileys, prominent aanwezig hebben op de website. Om de verschillende doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen, is er op de homepage al een zichtbaar onderscheid gemaakt. De speciale doelgroep, dyslectici, wordt op deze website tegemoet gekomen met een knop om de leesbaarheid te vergroten.

Website TRIAK
Wist je dat...?
  • De website een knop heeft waarmee de lay-out geoptimaliseerd wordt voor dyslectici?
  • De vormgeving op de website ook grotendeels door Firefly Media is ontworpen?